Daily Archives: Tháng Tám 20, 2018

Bổ túc về chuyến thăm K1 Thanh Hoàng

Bổ túc bản tin về chuyến thăm K1 Thanh Hoàng: K1 TQ Nại bận làm phó nháy nên không có trong hình Đang nhâm nhi ly sữa cà phê sáng, chợt nghe tiếng reng trong phòng, đi vào bắt điện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bổ túc về chuyến thăm K1 Thanh Hoàng

Thăm K1 Nguyễn Thanh Hoàng tại Oakland

(Tường trình của Đinh Văn Hạp): Sáng nay 19/8/18/ lúc 10:30AM, nhóm bạn k1/Bắc CA đã lên Oakland thăm k1/ Nguyễn Thanh Hoàng mà không báo trước, vì muốn dành cho ” bạn ta” sự ngạc nhiên…!! Phái đoàn gồm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thăm K1 Nguyễn Thanh Hoàng tại Oakland