Daily Archives: Tháng Tám 6, 2018

Nam Cali tiếp tục biểu tình ủng hộ Quốc nội_Phóng sự Ảnh

05/8/2018: Nam Cali tiếp tục biểu tình ủng hộ Quốc nội (Phóng sự Ảnh) Võ Thiệu

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nam Cali tiếp tục biểu tình ủng hộ Quốc nội_Phóng sự Ảnh

Nam Cali biểu tình ủng hộ Quốc nội_YouTube

Nam Cali biểu tình ủng hộ Quốc nội: Từ ngày 10/6/2018, vào các ngày Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Nam Cali  đã liên tục xuống đường biểu tình  hàng tuần để ủng hộ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nam Cali biểu tình ủng hộ Quốc nội_YouTube

Mưa Chiều Kỷ Niệm_YouTube

Thư giãn cuối tuần: Nghe ‘Mưa Chiều Kỷ Niệm’ qua giọng hát một cô gái Quảng Nam:

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mưa Chiều Kỷ Niệm_YouTube

Thống kê thế giới về Việt Nam

Thống kê thế giới về Việt Nam Tác giả: Không thấy đề tên tác giả. Nhưng khá thú vị. Dân số: Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thống kê thế giới về Việt Nam