Daily Archives: Tháng Tám 31, 2018

Thông Báo Biểu Tình

Cùng với lời kêu gọi Tổng Biểu Tình vào ngày 2/9/2018 ở trong nước để phản đối 2 dự luật An Ninh Mạng và Đặc Khu, tại Nam California, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cũng đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thông Báo Biểu Tình

Thăm bạn Nguyễn Minh Đường (K1) ở Minnesota

Thăm bạn Nguyễn Minh Đường (K1) ở Minnesota Cuối tháng 8, 2018, vừa qua, bạn Đinh Văn Hạp tự là ‘Tóc Gió Thôi Bay’ đã đến Minnesota để dự tiệc cưới của một người cháu. Nhân dịp này, nghe tin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thăm bạn Nguyễn Minh Đường (K1) ở Minnesota

Về cái chết của TNS John McCain

Về cái chết của TNS John McCain LGT: Ngày 25/8/2018, TNS John McCain đang sống đã…chuyển sang từ trần!!! Cái chết của ông đã gây ra nhiều tranh cãi quanh việc ông có phải là một anh hùng chiến tranh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Về cái chết của TNS John McCain

Đả Hổ Diệt Cộng_Việt Nhân (HNPĐ)

Đả Hổ Diệt Cộng_Việt Nhân (HNPĐ) Tác giả Phạm Đình Trọng đặt tựa bài viết ‘Những người cuối cùng của thế hệ hào hoa mà lạc bước đã ra đi’, để gọi các ông Bùi Tín, Tô Hải cùng nhiều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đả Hổ Diệt Cộng_Việt Nhân (HNPĐ)