Daily Archives: Tháng Tám 25, 2018

Bông Hồng Cài Áo_Duy Khánh

Bài hát Mùa Vu Lan: Bông Hồng Cài Áo (Duy Khánh ca)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bông Hồng Cài Áo_Duy Khánh

“Giám Đốc” CNN Thiện Tâm NCV thăm bạn ở Orlando (FL)

“Giám Đốc” CNN _ NCV thăm bạn ở Orlando (FL) Trên đường đi hành hương, “giám đốc”CNN_Thiện Tâm NCV đã nhân dịp này “công du” ghé thăm 2 bạn K1 ở  Orlando/Florida là Nguyễn Văn Thuyết và Lê Văn Thuận. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở “Giám Đốc” CNN Thiện Tâm NCV thăm bạn ở Orlando (FL)