Daily Archives: Tháng Tám 23, 2018

Đừng Trách Dòng Sông Không Chảy_Trần Trung Đạo

Đừng Trách Dòng Sông Không Chảy_Trần Trung Đạo Trong buổi họp báo khi nhậm chức “Chủ tịch quốc hội” ngày 23/7/2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu: “Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đừng Trách Dòng Sông Không Chảy_Trần Trung Đạo