Hãy Nhớ Lấy Ngày Này: 30/4/1975

Thang Tu 75
Người VN tị nạn cộng sản nhớ đến ngày này (ngày 30/4/1975) là phải nhớ đến đám dân biểu, TNS đảng Dân Chủ đã cố gắng ngăn chặn người tị nạn từ Việt Nam vào Hoa Kỳ !!!

Một hồ sơ lịch sử cho thấy đảng Dân Chủ đã chặn những người tị nạn Việt Nam, bao gồm cả trẻ mồ côi, khi hàng triệu người đang cố gắng trốn thoát khỏi miền Nam Việt Nam khi nó rơi vào tay những người cộng sản từ phía bắc.

Nhóm này, dẫn đầu bởi Thống đốc California  Jerry Brown, bao gồm những người cấp tiến như Thượng nghị sĩ Dân chủ Joe Biden, cựu ứng cử viên  Tổng thống, ông George McGovern, và Nữ Dân biểu New York Elizabeth Holtzman.

Thời báo Los Angeles đưa tin Brown thậm chí đã cố gắng ngăn máy bay chở người tị nạn Việt Nam hạ cánh xuống căn cứ không quân Travis bên ngoài San Francisco.

Democrats Tried To Block Refugees From Vietnam From Entering The U.S.

A brief history lesson will show that the Democrats blocked Vietnamese refugees, including orphans, when millions were trying to escape South Vietnam as it fell to the communists from the north.. South Vietnam was our ally and we had little to nothing to fear from this group of people. The south Vietnamese weren’t beheading people, blowing themselves up, throwing homosexuals off buildings, and drowning people in steel cages.

As The Daily Caller reports, it was actually the Republicans who were leading the charge to help out the refugees. They even opposed orphans.

The group, led by California’s Gov. Jerry Brown, included such liberal luminaries as Delaware’s Democratic Sen. Joe Biden, former presidential “peace candidate” George McGovern, and New York Congresswoman Elizabeth Holtzman.

The Los Angeles Times reported Brown even attempted to prevent planes carrying Vietnamese refugees from landing at Travis Air Force Base outside San Francisco. About 500 people were arriving each day and eventually 131,000 arrived in the United States between 1975 and 1977.

These people arrived despite protests from liberal Democrats. In 2015, the Los Angeles Times recounted Brown’s ugly attitude, reporting, “Brown has his own checkered history of demagoguery about refugees.”

On Sunday The Gateway Pundit published an article which highlighted how liberal Democrats put Japanese-American citizens in interment camps after just one attack.

Follow Ryan Saavedra On Twitter @NewsRevoltRyan

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.