Hí Họa

Bức hí họa tuy chỉ là “Fake News” nhưng cũng là mong ước của nhiều người

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.