Video Người Lính Già Xa Quê Hương_ Lê Quang Phú

Còn một ngày nữa là đến ngày Hội Ngộ Khóa 1 hè 2019 tại Nam California. Mời các bạn thưởng thức lại bài ca “Người Lính Già Xa quê Hương” được K1 Lê Quang Phú trình bày trong lần hội Hội Ngộ K1 tai San Jose năm 2017. Lần nầy vợ chồng con gà tre không có mặt , nhưng tiếng hát của bạn LQP vẫn luôn luôn phục vụ góp vui cùng các bạn trên CNN nầy.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.