Hình Ảnh Tiền Hội Ngộ K1 tại Little Sai gon, Nam CA

(Tường Trình của Võ Thiệu): Lúc 4 PM ngay 24/5/2019, Quý AC cựu SVSQ Khóa I Hoc Vien CSQG đã tụ tập tại tư gia KI Cẩm Y để dự tiệc “Tien Hội Ngộ”.

Hinh anh ghi lai duoc, xin kinh chuyen den Quy Anh Chi.

Xin mo Link duoi de xem hinh.

Tran trong kinh chao.

KI Thieu Vo https://photos.google.com/share/AF1QipP6ZhHF9e6qES-ZZ8zWd_hfcgrEdra7fkxsfJYQhQr_wGji28owGqR54Gx2QOGHAg?key=d09jZHZic3hJMGwwaE82SVQwMXR3dXF1V3ZJQmJn

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.