K1 Bắc Cali tiếp đón K1 Trần Hữu Tá

Sau khi dự Hội Ngộ K1 tai Nam California, Vợ chống bạn Trần Hữu Tá ghé thăm theo lời mời của các K1 Bác Cali. Và đây là những hình ảnh do phó nhòm NHA gởi cho CNN và bài thơ Đón Bạn của TQN.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.