Tang Lễ K1 Nguyễn Tấn Vĩnh

(Tường trình của K1 Lê Văn Thao): Vào lúc 3:00pm ngày 10-7-2020, Hội trưởng Lê Văn Thao và một số chiến hữu Hội CSQG Houston, Texas, đã đến dự tang lễ CH Nguyễn Tấn Vĩnh tại Nhà Quàn Vĩnh Phước, 8588 Breen Rd, Texas do Thượng Toạ Thích Trí Huệ, Thầy Thích Huệ Tấn và Ban Hộ Niệm Chùa Linh Sơn NW làm lễ. Số người tham dự giới hạn vì đại dịch Covid-19 nhưng vẫn diễn ra trang nghiêm và cảm động. Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại được trong tang lễ:

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.