Daily Archives: Tháng Tư 2, 2021

Thơ Xướng Họa: ĐỪNG ĐỂ VẠ LÂY

Xướng: ĐỪNG ĐỂ VẠ LÂY   Kỳ thị chúng mình mắc họa lâyCăn nguyên Vũ Hán dịch lan đầyHận căm giềng xóm phường lòi tói Thù ghét cận lân lũ phản thầy           Châu Á chệt Tàu tâm xảo quyệtViệt Nam Âu – Lạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Xướng Họa: ĐỪNG ĐỂ VẠ LÂY