Daily Archives: Tháng Tư 19, 2021

ĐỐT MUỘN MỘT NÉN TÂM HƯƠNG_Hà Xuân Thiết

ĐỐT MUỘN MỘT NÉN TÂM HƯƠNG (Sử Liệu CSQG – Tổng Hội CSQG-VNCH)      I.- Ngày Tàn Cuộc Chiến:      Khoảng 10:30 sáng chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 1975. Trên hệ thống truyền tin của đơn vị (Bộ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐỐT MUỘN MỘT NÉN TÂM HƯƠNG_Hà Xuân Thiết