Daily Archives: Tháng Tư 14, 2021

VÌ ĐÂU NÊN NỖI _ Lê Phương Lan

VÌ ĐÂU NÊN NỖI Tháng Tư! Bây giờ là tháng Tư! Tục ngữ Việt Nam có câu:”Miếng ngon nhớ lâu. Niềm đau nhớ đời”! Niềm đau của thời kỳ nội chiến và nhất là thời hậu chiến sau ngày 30 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VÌ ĐÂU NÊN NỖI _ Lê Phương Lan

Thơ Xướng Họa K1: Còn Rên Xiết

Xướng: CÒN RÊN XIẾT Cuộc chiến Bắc Nam kết thúc rồi Qua thời lửa bỏng với dầu sôi Nồi da xáo thịt xương chôn dấu Huynh đệ hành hình xác thả trôi Cộng sản thành công nhờ ngoại lực Quốc gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Xướng Họa K1: Còn Rên Xiết