Daily Archives: Tháng Tư 6, 2021

Thơ Tứ Tuyệt Xướng Họa : Thăm Hỏi

Xướng: THĂM HỎI Đã lâu nhớ quá nói sao vừa ! Covid thuốc ngừa đã chích chưa ? Cơm nguội còn nhơi hay đã bỏ ? Vẫn còn có chỗ đứng như xưa ? Cóc Chát Các Hồi Đáp: 1.- TRẢ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giải Trí Một Chút (Sưu tầm không rỏ tác giả)

Đặt tên cho con  Số là tui có một cô bạn gái người gốc Bắc kỳ 9 nút, cô ta được Cha Mẹ đặt cho một cái tên cúng cơm rất đẹp, Đái thị Xinh Xinh, (bên nội của cô ta chính là họ hàng của nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?