Daily Archives: Tháng Tư 6, 2021

Thơ Tứ Tuyệt Xướng Họa : Thăm Hỏi

Xướng: THĂM HỎI Đã lâu nhớ quá nói sao vừa ! Covid thuốc ngừa đã chích chưa ? Cơm nguội còn nhơi hay đã bỏ ? Vẫn còn có chỗ đứng như xưa ? Cóc Chát Các Hồi Đáp: 1.- TRẢ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Tứ Tuyệt Xướng Họa : Thăm Hỏi

Giải Trí Một Chút (Sưu tầm không rỏ tác giả)

Đặt tên cho con  Số là tui có một cô bạn gái người gốc Bắc kỳ 9 nút, cô ta được Cha Mẹ đặt cho một cái tên cúng cơm rất đẹp, Đái thị Xinh Xinh, (bên nội của cô ta chính là họ hàng của nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Giải Trí Một Chút (Sưu tầm không rỏ tác giả)