Daily Archives: Tháng Tư 20, 2021

CHUYẾN HẢI HÀNH CUỐI CÙNG- Phạm Phú Nam

CHUYẾN HẢI HÀNH CUỐI CÙNG !  – Phạm phú Nam- (Bài do Nại Trần sưu tầm và gởi đến Căn Nhà Nhỏ) Năm nay 2021, người Việt định cư tại Hoa Kỳ đã lên đến con số 2 triệu người. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHUYẾN HẢI HÀNH CUỐI CÙNG- Phạm Phú Nam

THƠ QUỐC HẬN- Của Cóc Chay- Cóc Huế _ TQN

TRÌNH TÂU THƯỢNG ĐẾ Sơn hà Đại Việt sẽ về đâu?Nghĩ đến, bầm gan tím ruột sầu.Lãnh hải, Tàu man xâm chiếm hết,Biên cương, Chệt đỏ lấn vào sâu.Xưa Hồ cõng rắn, nên quỳ lụy,Nay Trọng lòn trôn, phải cúi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở THƠ QUỐC HẬN- Của Cóc Chay- Cóc Huế _ TQN