Daily Archives: Tháng Tư 29, 2021

Tháng Tư Nghĩ Về Sách Sài Gòn Xưa _ Song Thao

Tháng Tư Nghĩ Về Sách Sài Gòn Xưa Bài của Song Thao (Bài do K1 Huỳnh Vĩnh Hưng chuyển đến CNN-K1) Trong cuốn thơ “Đất Khách” xuất bản năm 1983, Thanh Nam có hai câu thơ: Một năm người có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tháng Tư Nghĩ Về Sách Sài Gòn Xưa _ Song Thao

Cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

CUỘC RA ĐI THẦM LẶNG CỦA MỘT TỔNG THỐNG Quốc Việt Trong cuốn sách “Từ Tòa Bạch Ốc đến Dinh Độc Lập”, TS Nguyễn Tiến Hưng – cựu Tổng trưởng Kế hoạch VNCH – đã nhắc lại một đoạn u … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu