Daily Archives: Tháng Tư 24, 2021

30 tháng 4 1975 – Thơ Thái Bá Tân

30 THÁNG TƯ, 1975 Thái Bá Tân, Apr. 19, 2019 Bộ đội Miền Bắc chết Một triệu một trăm nghìn. Số lính Miền Nam chết – Hai trăm tám hai nghìn. Vì chiến tranh, dân chết – Trên dưới hai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 30 tháng 4 1975 – Thơ Thái Bá Tân