Daily Archives: Tháng Tư 4, 2021

Đôi Bạn Già Trong Viện Dưỡng Lão_Lý Khoa Văn

Đôi Bạn Già Trong Viện Dưỡng Lão (VVNM): Cuối cùng thì Ông cũng thỏa lòng từ giã cái nơi mà không ai muốn đến ở lâu dài, để đi về một nơi mà bình thường ít ai muốn về sớm. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đôi Bạn Già Trong Viện Dưỡng Lão_Lý Khoa Văn