Daily Archives: Tháng Tư 7, 2021

Đoạn Trường Tháng Tư Đen: Thảm Sát Tù Binh Giờ Thứ 25.

Đoạn Trường Tháng Tư Đen: Thảm Sát Tù Binh Giờ Thứ 25 (theo lời kể của Mũ Nâu Thiên Lôi) Trong lịch sử chiến tranh thế giới từ năm 1948, chưa nghe nói một quân đội nào thảm sát tù … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đoạn Trường Tháng Tư Đen: Thảm Sát Tù Binh Giờ Thứ 25.