Daily Archives: Tháng Tư 12, 2021

Giã Biệt Sài Gòn- Hồi ký của K1 Tuyen Dinh

GIÃ BIỆT SÀI GÒN !  Một kỷ niệm cách nay 31 năm: Tôi đi HO-3-127_Ngày 17 tháng 08-1990_10h30 được thoát khỏi chế độ Cộng sản, rời Phi trường Tân Sơn Nhất đến Bangkok, Thailand, hít thở không khí tự do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Giã Biệt Sài Gòn- Hồi ký của K1 Tuyen Dinh

Sài Gòn và Bộ Tư Lệnh CSQG giờ thứ 25 _ Toàn Như (YouTube)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sài Gòn và Bộ Tư Lệnh CSQG giờ thứ 25 _ Toàn Như (YouTube)