Daily Archives: Tháng Tư 27, 2021

TƯỞNG  NIỆM CHIẾN SĨ VNCH NGÀY 30/4 -Thơ Phương Trúc

TƯỞNG  NIỆM CHIẾN SĨ VNCH NGÀY 30/4 Hoa lòng với một nén hương, Đốt lên tưởng niệm những gương anh hùng. Ba mươi ngày ấy khốn cùng, Thịt rơi, máu đổ hãi hùng khắp nơi. Có người chiến sĩ tuyệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TƯỞNG  NIỆM CHIẾN SĨ VNCH NGÀY 30/4 -Thơ Phương Trúc