NỖI BUỒN THÁNG HẠ_Tống Phước Kiên

This image has an empty alt attribute; its file name is summer.jpg

NỖI BUỒN THÁNG HẠ

Hè về lại nhớ mẹ cha

Nhớ ngày kỵ giỗ hương hoa trầm trà

Cao xanh ân đức hải hà

Xin cho phụ mẫu Thiên Đàng nghỉ ngơi

Mẹ cha vất vả một đời

Nuôi đàn con dại đầy vơi nhọc nhằn

Mùa đông sưởi âm con nằm

Hè thì thức trắng quạt nồng cho con

Bản thân chẳng quản hao mòn

Thức khuya dậy sớm quay tròn sớm hôm

Hừng đông vừa hé cuối thôn

Mẹ vai quang gánh bán buôn xa gần

Còn Ba một kiếp phong trần

Cày sâu cuốc bẫm dãi dầu nắng mưa

Thời gian thấm thoắt thoi đưa

Con dần khôn lớn sớm trưa tới trường

Học xong cất bước lên đường

Trời cao đất rộng bốn phương hải hồ

Nhớ con tháng đợi năm chờ

Héo hắt mòn mõi mịt mờ cánh chim

Tuổi già lơi nhịp con tim

Mẹ cha lần lượt đi tìm cõi tiên

Nắng hè gợi nỗi ưu phiền

Thương cha nhớ mẹ nơi miền bồng lai.

TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.