HD Video Mừng Giáng Sinh – NCV

Còn hơn tuần nữa là Christmas mà CNN không có gì cho các bạn thì thấy chưa đủ vui, do đó bèn vô internet lượm vài chục tấm hình rồi làm ra cái video “Made In Kê-One” nầy cho các bạn xem chơi.mery christmas

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.