Đường Thi số 8

                                                             Duong coc so 8- 2

Lần nầy Cóc Chát được lên phiên làm chủ xị. Cóc Chát hướng về Quê Hương nơi đang bị Tàu Cộng hăm he thôn tính nước ta. Cóc Chát bèn ra đề tài Lưởi Bò, cái mà người dân Phi coi như cái đó của mấy chàng thanh niên. Mời các bạn thưởng thức tài  thi hoạ của Ngũ lão Cóc đường thi .

                                     Luoi bo

TN Phi chong TQCái lưỡi vô duyên thật nực gà
Mấy thằng chệt cộng muốn chơi cha
Hung-hăng kẻ cả, gom trời lạ
Ngạo-ngược bá quyền, cướp biển xa
Chẳng lẽ đầu hàng quân ác bá ?
Sao không đánh trả giặc tà ma ?
Liềm cưa, Kéo cắt, dao phay sả
Bửa dọc bằm ngang để chó tha

Và tiếp theo đây là các bài hoạ:

Luoi bo 2

  Cư xử còn thua giống lợn gà,
Suốt ngày thiên hạ chưởi ông cha.
Tham lam lấn chiếm vùng sơn dã
Lừa phỉnh cướp giành chốn đảo xa.
Đến lúc tiểu trừ quân chó má
Kịp khi tận diệt lũ yêu ma
Từ đây thế giới không gian trá
An lạc, thanh bình, sống vị tha.

        Cóc Chay LK họa

Kho dung tha

  Giặc Tàu vốn dĩ kém thua gà,
Vì vậy phải cần đập chết cha.
Xảo quyệt nhận bừa nơi Bắc Á,
Gian hùng giựt ẩu cõi Đông xa.
Giương oai như thể ngưu tầm mã,
Diệu võ khác nào quỷ gặp ma.
Nhắn bọn sài lang đừng xỏ lá,
Ngày tàn giết sạch, khó dung tha.

        Cóc Chay LK họa

Luoi bo 3

Việt gian cõng rắn cắn bầy gà
Lấn biển lưỡi bò đáng chửi cha
Độc chiếm Hoàng Trường quần đảo cả
Tung hoành Đông Hải ngư trường xa
Tiếm quyền láo khoét hàng tôm cá
Cưỡng lý lưu manh bọn qũy ma
Cảnh giác giặc Tàu phường trí trá
Bao vây bành trướng Chệt không tha
Cóc Khô  kính họa Lưỡi Bò Độc Vận

Con thua

Đảng Cộng làm sao sánh được gà ???
Canh thâu tiếng gáy thức quê cha
Giục thôn chài lưới ra  sông cả
Hối xóm nông dân xuống ruộng xa
Chẳng giống quan tham loài dối trá
Không như lính hủi lũ ranh ma
Ba Đình xác ướp Hồ tan rả
Xú uế xông mùi quá thúi tha

Cóc tía  THANH HOÀNG

Luoi thui

Tàu phù bò đói chạp phân gà .
Cái lưỡi thè-lè thúi thấy cha .
Liếm háng nàng Phi bên phía tả  .
Ngoái khu em Mã tận vùng  xa .
Tiểu na má nị ! Đồ đanh đá .
Chết tía mầy nha ! Thứ ác ma .
Ỷ lớn chơi ngang . Quân láo cá !
Hè nhau đập bỏ mẹ , không tha .

Cóc Chát

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.