Tin Buồn: Tr Tướng Phạm Xuân Chiểu đã ra đi

Tin Buồn: Căn Nhà Nhỏ K1 mới nhận được tin buồn: Cựu Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu, Cựu Tổng Giám Đốc CSQG/VNCH (1956-1958) vừa từ trần tại Maryland (USA), ngày 07/8/2018, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình K1-HVCSQG xin chân thành phân ưu cùng Bà QP Phạm Xuân Chiểu và tang quyến; nguyện cầu cho hương linh NT Phạm Xuân Chiểu sớm được siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng.

Dưới đây là nội dung Cáo Phó của gia đình:

PhXuan Chieu

CÁO PHÓ

Chúng tôi xin thông báo cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu là:

Chồng, cha, ông và ông cố của chúng tôi là:

(Cựu) Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu

                   Đã từ trần ngày 07, tháng 8, năm 2018.

                                Hưởng thọ 98 tuổi

  Vợ:                    Bà Nguyễn Lệ Hà

  Trưởng nam:  Phạm Xuân Giang, vợ, các con, cháu

  Thứ nam:        Phạm Hùng Quốc, vợ, các con

  Thứ nam:        Phạm Xuân Chử, vợ

  Trưởng nữ:     Phạm Thị Tường-Nguyên, chồng, các con, các cháu

  Thứ nữ:           Phạm Thị Khánh-Chi, chồng, các con, các cháu

  Thứ nữ:           Phạm Thị Tường-Vân, con

  Thứ nữ:           Phạm Thị Tường-Anh, chồng, con

  Thứ nữ:           Phạm Thị Tường-Loan

  Dưỡng nam:   Đào Viết Diễn, vợ

Linh cữu được quàn tại Pumphrey Funeral Home,

7557 Wisconsin Avenue, Bethesda, MD 20814

Tel.: 301-652-2200

*

 Chương trình tang lễ:

Thứ ba ngày 14, tháng 8, năm 2018.

10:00 am – 11:00 am: Lễ Phát Tang/Lễ Cầu Siêu/ Lễ Tiến Linh

11:00 am –  12:00 pm: Thăm viếng

 01:00 pm: Lễ Di Quan & Hoả Táng

Cáo phó này thay thiệp tang. Xin miễn phúng điếu.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.