Mùa Báo Hiếu_Suốt Nguyễn

mua bao hieu

     MÙA BÁO HIẾU

Vu LAN mùa báo hiếu về đây.
Song sắt nhìn trăng thu úa gầy
Dưỡng dục công cha so bể bắc,
Sinh thành nghĩa mẹ sánh non tây
Quạt nồng nương cậy nhờ thê tử,
Ấp lạnh chờ trao gởi gió mây!!
Nghịch cảnh thôi đành cam phận số!!
Tủi buồn thay lệ thắm vơi đầy!!!.

     SUỐT NGUYỄN (k1)

       – Tháng 8 năm 1980.(trích trong tập thơ HƯƠNG XƯA. Viết trong những tháng ngày xa quê nhà. 1975-1989)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.