Thông Báo Biểu Tình

Cùng với lời kêu gọi Tổng Biểu Tình vào ngày 2/9/2018 ở trong nước để phản đối 2 dự luật An Ninh Mạng và Đặc Khu, tại Nam California, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cũng đã phổ biến Thông Báo số 22 kêu gọi mọi người tham gia một cuộc biểu tình tuần hành trên đại lộ Trần Hưng Đạo tức đại lộ Bolsa vào lúc 6 giờ chiều ngày 1 tháng 9, 2018 (tức khoảng 9 giờ sáng ngày 2/9/2018 tính theo giờ VN). Dưới đây là nguyên văn bản Thông Báo (xin click vào chữ THÔNG BÁO 22′ để xem nguên văn nội dung Thông Báo: THÔNG BÁO 22

” Little Saigon ngày 27 tháng 8 năm 2018

  Số: 22/18-LUB

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC BIỂU TÌNH YỂM TRỢ QUỐC NỘI

Kính gởi:     – Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo

– Các Cộng Đồng – Hội Đoàn – Các Đảng phái Quốc Gia

– Các Đơn vị Cựu Chiến Sĩ Quân Lực         VNCH

– Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải ngoại

Thưa quý vi,

Hơn 2 tháng qua, Cộng Đồng người Việt ở hắp nơi đã tổ chức liên tục các buổi biểu tình, tuần hành tại các tòa Đại Sứ, tòa Tổng Lãnh Sự v.v… của Việt Cộng hoặc các buổi ca nhạc đấu tranh để yểm trợ những phong trào “xuống đường” của toàn dân quốc nội hầu phản đối bọn cầm quyền đang bán dần quê hương cho Tàu cộng qua luật “Ba Đặc Khu” và luật “An ninh Mạng”.

Hiện nay, quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo, các tổ chức yêu nước trong nước,  đang kêu gọi đồng loạt xuống đường vào ngày 2 tháng 9 năm 2018, cho đến khi những luật phi nhân, phi nghĩa này phải được hủy bỏ.

Để tiếp tục nhiệm vụ đã và đang thực hiện suốt thời gian qua, Ban Tổ Chức chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình và tuần hành vào lúc :

6:00PM ngày Thứ Bảy 01 tháng 9 năm 2018.

(Ngày 01 tháng 9 sẽ cùng ngày 2 tháng 9 trong nước)

Đặc biệt ngày 2 tháng 9 cũng là ngày bọn Cộng Sản chọn làm ngày Quốc Khánh hàng năm của chúng, nên sự hiện diện đông đảo của quý vị, hợp cùng cuộc xuống đường toàn dân đang thực hiện trong nước, sẽ là dịp để bày tỏ thái độ dứt khoát đối với bọn buôn dân bán nước này.

Trân trọng.

  BAN TỔ CHỨC

   GỒM CÁC HỘI ĐOÀN – ĐƠN Vị  & CỘNG ĐỒNG NVQG NAM CALI

* Lưu ý: –   Xin tập trung trước 6:PM tại Đền Thánh Trần để sắp xếp

–   Xin đừng đậu xe trong khu vực Hà Nội Plaza

PHAN KỲ NHƠN (714)854.4584 ”

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.