TƯỞNG  NIỆM CHIẾN SĨ VNCH NGÀY 30/4 -Thơ Phương Trúc

TƯỞNG  NIỆM CHIẾN SĨ VNCH NGÀY 30/4

hinhanhlichsu_tuongniem

img_8311

Hoa lòng với một nén hương,
Đốt lên tưởng niệm những gương anh hùng.
Ba mươi ngày ấy khốn cùng,
Thịt rơi, máu đổ hãi hùng khắp nơi.
Có người chiến sĩ tuyệt vời,
Nguyễn Long, Trung Tá sống đời vạn niên.
Radio loan tải tin truyền,
Tướng Minh đầu giặc oan khiên ngút trời.
Ai người lãnh đạo, người ơi !
Miệng kêu tử thủ chân rời đàn em.
Những ông quan lớn lem nhem,
Giặc chưa nổ súng lại bèn ra khơi.
Làm cho quân ngũ rối bời,
Tan nhà, nát cửa, con thời mất cha.
Lại còn quân lịnh ban ra,
Thằng nào trốn chạy thì ta tử hình.
Tướng Nam, tướng Phú chí tình,
Tướng Hai, Tướng Vỹ quang vinh sáng ngời.
Tướng Hưng như thể sao trời,
Lại thêm Ngọc Cẩn rạng ngời sử xanh.
Nguyễn Long, Trung Tá lưu danh,
Tượng đài chiến sĩ anh đành hy sinh.
Nữ nam tử sĩ nước mình,
Toàn là hào kiệt sử xanh ghi đời.
Bởi sanh ra chẳng phùng thời,
Không hàng lũ giặc chọn đời quyên sinh.
Hồn thiêng chiến sĩ hiển linh,
Diệt loài quỉ dữ dân mình ấm no.
Hiển linh tưởng sĩ ban cho
Toàn dân nước Việt ấm no thái bình.
Phương Trúc :  NHA

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.