Trời Mưa Bolsa -Toàn Như

Mua Bolsa

Mưa 19Sàigòn sáng nắng chiều mưa,
Ở đây nào thấy hai mùa quê ta.
Trời mưa ướt phố Bolsa,
Thoảng nghe trong gió bài ca tình buồn.
Lệ nào nhỏ xuống mưa tuôn,
Mênh mang hồn tưởng cố hương nhạt nhòa.
Bên đường phố vắng người qua,
Trong hiu hắt nhớ quê xa đọa đày.
Nghiêng nghiêng từng giọt mưa bay,
Khóc quê hương cũ tháng ngày xa xăm.

                                       TOÀN NHƯ

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.