Phân Ưu K1 Vũ Cát Long

Rất buồn báo tin quý niên trưởng và các bạn K1-HVCSQG:
Thêm một đồng môn K1 vừa vĩnh viễn ra đi:

An-tôn Vũ Cát Long tức K1 Vũ Gia Long (4/3/1943) vừa từ trần vào lúc 8 giờ sáng ngày 5/12/2012 tại Westminster, CA hưởng thọ 69 tuổi.

– Chi tiết về Lễ viếng và Thánh lễ an táng, sẽ thông báo sau.

Trước tin buồn này, xin quý NT và các bạn cùng hợp ý cầu nguyện cho linh hồn An-tôn Vũ Cát Long (tức K1 Vũ Gia Long) sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa.

Điện thoại tang gia: (714) 554-5175

K1 Nhữ Đ. Toán

Phân Ưu Vũ Gia Long K1

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.