Làm sao đái đường ???? Hí hí

Hôm nay CNN cống hiến cho các bạn hai Video mới tìm thấy trên net rất hữu ích. Ở Việt Nam nhậu cho đã rồi bị “Tiểu Đường ” là thường.Pissing-in-public-Vietnamese-wayCòn ở Mỹ thì sao?  -Nhớ khi mới qua Mỹ, trời thì rất lạnh nên lúc nào cũng bị mắc tiểu. Một hôm mình mới hỏi người sponsor gặp trường hơp nầy thì sao, làm theo kiểu made in Viet Nam thì police phạt chết. Người Sponsor  bảo mình khi mắc tiểu thì vô các nhà hàng ăn uống mà đi, nói thế nhưng mà thấy ngại nếu mình không ăn uống gì, nhất là vào các nhà hàng Việt Nam. Bây giờ tụi mình càng lớn tuổi thì bệnh mắc tiểu lại thường xuyên hơn. Vậy khi đi đâu xa nhà, chúng ta làm sao??? May quá có cái Video chỉ cách cho đàn ông cách đái ngoài đường.
CNN mời quí Niên trưởng và các bạn xem video nầy.

Đàn ông có cách rồi, thế thì mấy bà mấy chị mình làm sao đây? Không lo. cũng có cách sau đây, nhưng hơi bạo hơn cánh đàn ông, không biết phụ nữ Việt Nam có dám xữ dụng không. Nhưng hãy xem cho biết có nhiều khi kẹt quá thì chơi luôn.

Xin mời các chị

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.