Thơ Toàn Như

Nhân đọc bài “3 tuần ở VN” của Nguyễn Chính Minh, tôi có bài thơ sau tặng bạn :Ve lai pho xua

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.