Lễ Công Bố Phán Quyết về Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa

Lễ công bố phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye về hồ sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ quyền Dân Tộc ngày 29/7/2018 tại TP San Jose (Bắc CA)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.