Bản Tin Hội Ngộ K1 – 2019

Hi các bạn
Nhân dịp K1 Hội Ngộ Hè 2019 vừa qua, tôi có thực hiện một Bản Tin, nhưng vì muốn dành cho các bạn một sự bất ngờ nên Bản Tin chỉ được phát hành đúng vào ngày hội ngộ ở nhà hàng Golden Sea ngày 25/5/2019. Bản Tin in màu trên giấy trắng chỉ dày 20 trang mà thôi.
Xin mời các bạn mở Attachment (PDF) để xem.

Toan Như

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.