Cẩm Nang Sống_Sưu Tầm

Trong buổi Tiền Hội Ngộ diễn ra chiều ngày 24/5/2019 tại nhà K1 Cẩm Y ở Little Saigon, bạn Nguyễn Hữu Nhật trong phần tâm tình đã phổ biến một Cẩm Nang Sống rất hay và hữu ích cho mọi người, CNN xin phổ biến để mọi người cùng áp dụng.

Cam Nang Song

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.